Xosh kelipsiz! Qanlikol pedagogika kolledji Ozbekstan Respublikasi Joqari ham Orta arnawli bilimlendiriw Ministrligi Orta arnawli kasiplik bilimlendiriw orayinin 2007-jil 18-maydagi 93-sanli, Qaraqalpaqstan Respublukasi Ministrler Kenesinin Orta arnawli kasiplik bilimlendiriw basqarmasinin
2007-jil 21-maydagi 116-sanli buyriqlarina tiykarlanip Qanlikol qurilis ham kommunal xojaligi kasip oner kolledji qayta ozgertildi.

Bu'gingi kunde kolledjimizde
499 oqiwshi 4 qaniygelik boyinsha bilim almaqta.

Qanliko'l pedagogika kolledji O'zbekstan Respublikasi joqari ha'm orta arnawli ka'siplik bilimlendiriw Ministrligi, orta arnawli ka'siplik bilimlendiriw Orayinin' sistemasina kiredi. Kolledj o'z jumisin O'zbekstan Resrublikasi ha'm Qaraqalpaqstan Respublikasi Konstitutsiyasina, O'zbekstan Respublikasi bas nizamlarina, O'zbekstan Respublikasi "Bilimlendiriw haqqinda"g'i nizamlarina tiykarlanadi.


 

  

 

 
 

Ғ ӨM
T
 

:

 

:

 
 
 

www.gov.uz
www.edu.uz
www.mintrud.uz
www.aci.uz
www.dtm.uz
www.markaz.uz
www.qrusspo.uz
www.ziyonet.uz
www.kelajakovozi.uz
www.kamolot.uz MӘ

ә: Қө ,
ө 4

: (+99861) 332-20-81
: (+99861)332-11-30

E-mail ә : kanlikulpeagogika@mail.ru q_ped_kol@inbox.uz qanlikol.pedkol@exat.uz

 
 
Қө